Svita Deluxe Box

150,00 

Ekskluzywne wydanie, które zawiera klasyczną płytę CD, artbooka z tekstami utworów i pendrive’a z wgranym albumem.

Tracklista

1. Portal

T e k s t  i  m u z y k a :  P a w e ł  D y j a n ,  c z y t a   T o m a s z  M a r z e c k i ,  w o k a l :  N a t a l i a  J a s i ń s k a ,  Z a b r z a ń s k I  C h ó r  M ł o d z i e ż o w y  " R e s o n a n s  c o n  t u t t i ”  i m .  N . G .  K r o c z k a

2. Czarna Droga

T e k s t  i  m u z y k a :  N a t a l i a  J a s i ń s k a ,  P a w e ł  D y j a n

3. Pani Jeziora

T e k s t  i  m u z y k a :  N a t a l i a  J a s i ń s k a ,  P a w e ł  D y j a n,  Z a b r z a ń s k I  C h ó r  M ł o d z i e ż o w y  " R e s o n a n s  c o n  t u t t i ”  i m .  N . G .  K r o c z k a

4. Leśny

T e k s t  i  m u z y k a :  P a w e ł  D y j a n ,  N a t a l i a  J a s i ń s k a ,   m e l o d i a  t r a d y c y j n a  n a  m o t y w i e    „ B o n d e n  o g  K r a g e n 

5. Den Vilde Jagt (Dziki Gon)

T e k s t  i  m u z y k a :  P a w e ł  D y j a n ,  t ł u m a c z e n i e  T h o m a s  S a m u e l  T h o m s e n ,  w o k a l :  N a t a l i a  J a s i ń s k a

6. Morski sen

T e k s t  i  m u z y k a :  N a t a l i a  J a s i ń s k a ,  P a w e ł  D y j a n

7. Białe dusze

T e k s t  i  m u z y k a :  N a t a l i a  J a s i ń s k a ,  P a w e ł  D y j a n

8. Earwen

T e k s t  i  m u z y k a :  P a w e ł  D y j a n ,  t ł u m a c z e n i e  K a t a r z y n a  S u t ,  w o k a l :  A n n i k a  R i e d i g e r ,  f l e t y :  N a t a l i a  J a s i ń s k a

9. Wejście do tawerny

T e k s t  i  m u z y k a :  P a w e ł  D y j a n ,  N a t a l i a  J a s i ń s k a

10. Duch Wiatru

T e k s t  i  m u z y k a :  P a w e ł  D y j a n ,  N a t a l i a  J a s i ń s k a

11. Duch Nocy

M u z y k a :  P a w e ł  D y j a n ,  t e k s t .  „ N o c  B e z s e n n a 
B .  L e ś m i a n  w o k a l :  M a g d a  P r z y c h o d z k a

12. Świt

T e k s t  i  m u z y k a :  P a w e ł  D y j a n ,  w o k a l :  G o s i a  G r u d n i a k  f l e t :  S ł a w e k  D u d a ,  s k r z y p c e :  K a s i a  S ę k

13. Koci Kłak (Bonus)

T e k s t  i  m u z y k a :  P a w e ł  D y j a n ,  g i t a r a  P a w e ł  P a l e j ,  s k r z y p c e  e l .  N a t a l i a  J a s i ń s k a

Kategoria:

Opis

Svita to projekt muzyczny, który przenosi słuchacza w niezwykłe połączenie świata współczesnego ze średniowiecznym fantasy. Od nordyckich fjordów, o surowym zimnym klimacie, przez mistyczne jezioro owiane ponurą tajemnicą, aż do morza pełnego legend. Album rozpoczyna historia zamknięta w czterech pierwszych utworach, będąca wariacją na temat znanych legend słowiańskich i nordyckich, w przełożeniu na współczesne czasy. Seria ta ma swoją ekranizację z aktorami na oficjalnym kanale Youtube. Kolejne utwory to przedstawienie różnych wizji wyjętych niczym z filmu czy gry RPG.  Muzyka jest obrazowa, odwołuje się do natury i zjawisk atmosferycznych nadając im nowe znaczenie. Szczególnie ważną rolę pełni światło, które przybiera różne formy, kończąc na idei świtu, czyli nowej nadziei, optymistycznej puencie, która wieńczy album.

Projekt jest owocem 4-letniej pracy Pawła Dyjana, artysty związanego ze sceną folkową, przy współpracy z wieloma muzykami. W kompozycjach można usłyszeć bogaty wachlarz instrumentów takich jak lira korbowa, nyckelharpa, cymbały, flety, skrzypce, banjo, gitara, gitara basowa, bouzuki, pianino, skrzypce, wiolonczelę, klarnet, instrumenty dęte blaszane, szeroki wachlarz bębnów, szamańskie, afrykańskie i klasyczny zestawy perkusji. Utwory są również urozmaicone wokalnie o różne głosy, lektora, a nawet chór.

Informacje dodatkowe

Waga 0,2 kg